REGULAMIN


1.
Strona jest własnością JUNI Sp. z o.o.
2.
Treść strony ma charakter informacyjny n.t. produktów i usług, a sklepy umieszczone na stronie umożliwiają złożenie zamówień zgodnie z regulaminami dotyczącymi konkretnych sklepów.
3.
Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i/lub osób prywatnych.
4.
Zawartość strony internetowej www.juni.pl jest objęta ochroną praw autorskich.
5.
Zastrzegamy sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego regulaminu.
6.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
7.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami.